Realizacje

Poniżej przedstawiamy Galerię oraz szczegóły naszej pracy

PKP PLK SA

Zobacz realizację

OUM Siedlce

Zobacz realizację

Port Gdańsk

Zobacz realizację

Dostawa specjalistycznego stanowiska pomiarowego dla  URZEDU MIAR W SIEDLCACH

Dostawa 18 wag osiowych do ważenia pojazdów w ruchu